Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 2657 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
UDÁLOSTI, NA KTERÉ SE NESMÍ ZAPOMENOUT Tisk Email

Úterý, 25. června 2013 / Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.Červen 1942 byl pro Čechy smutný měsíc, když byly jednotkami SS zničeny Lidice a Ležáky a povražděno v Lidicích 340 mužů, žen i dětí a vxosadě Ležáky 44. Ve stejném měsíci, ale až v roce 1944, povraždily jednotky SS ve Francii v Oradour-sur-Glane prakticky veškeré jejich obyvatelstvo (642 mužů, žen a dětí). O těchto událostech se ví po celém světě. Mnohem méně známé jsou masakry srbského obyvatelstva vxNezávislém státě Chorvatsko (NDH) během války 1941-45 prováděné chorvatskou fašistickou zločineckou organizací ustašů (ustašovců). Šéfem státu NDH byl válečný zločinec Ante Pavelić, který se v dubnu 1941 po zničení Jugoslávie a po letech exilu vxItálii ujal vlády v Chorvatsku.

Německo a Itálie tehdy věnovaly Nezávislému státu Chorvatsko ještě Bosnu a Hercegovinu, kde se značná část bosensko-hercegovských muslimů přidala ve vyvražďování srbského obyvatelstva k chorvatským ustašovcům. NDH dostalo nádavkem i část Dalmácie, jejíž větší část si přisvojila Itálie. V dnešním Chorvatsku, jako novém členu Evropské unie (EU), se našli lidé, kteří chválí jako vlastence jednoho z nejhorších zločinců, zabijáka Srbů v Bosně z řad ustašovců, plukovníka Jure Francetiće.

V komplexu ustašovsko-chorvatských táborů smrti v oblasti Gospić-Jadovno-ostrov Pag, bylo během 132 dnů zavražděno 38 010 Srbů, 1998 Židů, 88 Chorvatů (1941-42). V Jadovnu (v pohoří Velebit) vrhali ustašovci mrtvé i polomrtvé do hlubokých jam, z kterých byl nejznámější Šaran (šaran znamená kapr). Mezi zavražděnými v Jadovnu byl i můj strýček Bogdan, pravoslavný kněz, maminčin bratranec. Letošní komemorace pro povražděné v Jadovnu bude 29.června 2013.

V největším chorvatském likvidačním táboře Jasenovac bylo mezi srpnem 1941 a 22.dubnem 1945, za 1 337 dnů, povražděno podle jmenných seznamů, které byly k dispozici, na 597 325 lidí, obrovskou většinou Srbů, ale i hodně Romů a Židů. Z tohoto obrovského počtu byl vypracován podrobnější, podstatně menší seznam, s přesnými údaji nejen o smrti, ale i kdy byli tito lidé zavražděni, kdo je jmenovitě zavraždil, na kterém místě tábora a jak to bylo provedeno. Ustašovští vrahové se koncem války snažili zničit vše , co ukazovalo na hrůzy páchané v Jasanovci. Tento s obtížemi zpracovaný seznam uvádí 29 570 mužů, 23 474 žen, 20 101 dětí pod 14 let, z toho 47 627 Srbů, 16 173 Romů, 13 116 Židů, 4 255 Chorvatů, 1 128 muslimů.

Simon Wiesenthal uvádí Jasenovac do stejné hrůzné kategorie, v jaké byly německé koncentrační tábory. V chorvatských likvidačních táborech byla zahubena většina v Chorvatsku žijících Židů, takže je ani neodváželi do německých likvidačních táborů - v táborech jako Jasenovac se tedy odehrálo "konečně řešení židovské otázky" v Chorvatsku.

Chorvat Serge Krizman vypracoval pro americkou OSS (Office of Strategic Services), předchůdce dnešní CIA, zprávu, jakousi "mapu smrti", ve které uvádí, že od příchodu ustašovců v dubnu 1941 jako vládců Chorvatska, do srpna 1942, bylo ustašovci povražděno v rámci Nezávislého státu Chorvatsko na 600 000 Srbů. Celkové počty povražděných Srbů během války v "Nezávislém" Chorvatsku (1941-45), uvádí Hitlerův "létající diplomat" pro Balkán Hermann Neubacher ve své knize "Zvláštní úkol Jihovýchod" (1956) na 750 000.
Oficielně německá armáda zavraždila ve dnech 20. a 21. října 1941, podle slov Felixe Benzlera, mluvčího německé armády v Srbsku, v srbských městech Kragujevci a Kraljevu, 2 300 a 1 700 mužských obyvatel, jako rukojmí za zabité a zraněné německé vojáky (za zabitého 100, za zraněného 50). Tento poměr nařídil 16.09.1941 jako obecnou směrnici německý generál Wilhelm Keitel.

V Kragujevci byli v chlapeckém gymnáziu popraveni VŠICHNI chlapci od 15 let výše, včetně ředitele gymnázia a celého profesorského sboru.. V rozhlase jsem osobně slyšel toto sdělení Felixe Benzlera. Poprava tam probíhala ve velikém parku Šumarica, který jsem opakovaně navštívil.

Ustašovci povraždili začátkem srpna 1941 v oblasti Hercegoviny, z vesnic Prebilovci a Klepci, z města Mostaru kolem 2 000 lidí, kteří byli svrženi do horské jámy Golubinka, nedaleko Medjugorje, kde se později údajně zjevovala Bohorodička. Kosti povražděných v Golubince byly vytaženy a pohřbeni na 50. výročí masakru 4.srpna 1991. Takových popravčích jam byly v ustašovském Chorvatsku desítky a desítky. Na příklad na cestě do Trebinje, v Hercegovině, je vedle cesty maličký kostelík nad Koritskou jámou, do které ustašovci, vedeni muslimským kazatelem Muharemem z Avtovce, vrhli 4. a 5.června 1941 mrtvých a polomrtvých 134 Srbů z nedaleké osady Korita.

V městě Glina, v Krajině, v části Chorvatska se srbskou většinou, ustašovci zavřeli v pravoslavném kostele koncem července 1941 na 250 Srbů, kteří pak byli povražděni noži a mlaty. Tito Srbové se chtěli údajně pokatoličtit a tím se zachránit.

Bohužel, značná část katolického kléru Chorvatska s ustašovci kolaborovala. Téměř 250 000 pravolavných Srbů, se pokusilo zachránit život přestupem do katolické církve. Toto ale ne vždy mělo úspěch. Organizaci, která dbala na to, aby pravoslavní Srbové přestupovali do katolické církve, vedl chorvatský arcibiskup Aloizije Stepinac, pozdější kardinál.

Tady by se, bohužel, dalo opakovaně říci A TAK DÁLE, A TAK DÁLE...

Něco přes 10 kilometrů od Bělehradu, směrem na kopec Avala, bylo německé popraviště Jajinci, kde bylo během války popraveno na 80 000 lidí, hlavně Srbů a Židů. Srbů jak z tzv."komunistických" Titových partyzánů, tak z "nacionalistických" jednotek četniků (čti četnyků) prvního vůdce odporu proti Němcům generála Mihailoviće.

Jsou věci, na které se nesmí zapomenout, když třebas někteří němečtí představitelé a neznalí lidé z EU poučují lidi o tom, co je demokracie.


Ostrava, 17.06.2013

- - - - - -

Poznámka redakce:

Česká televize odvysílala anglický dokumentární seriál „Kolaborovali s nacisty“ a v něm i díl o chorvatském zločinci, veliteli vyhlazovacího ustašovského tábora v Jasenovci Dinko Šakičovi. Dramaturgie seriálu a samozvaní „upravovatelé textu“ z řad pracovníků České televize na konci dílu uvedli, že v táboře bylo zavražděno jen kolem 100 000 lidí(!) Na protestní dopis režiséra Václava Dvořák reagovali odpovědný redaktor a po něm i předseda Rady pro televizní vysílání Milan Uhde, že po prošetření shledali text komentáře je vše v pořádku.

Tím manipulace a lhaní ČT nekončí.

22. ledna 2012 Česká televize odvysílala naprosto vylhanou reportáž k výročí bombového atentátu na jugoslávské civilní letadlo, letící na trase Stockholm - Kodaň - Záhřeb, jehož trosky spadly u české pohraniční obce Srbská Kamenice na Děčínsku. Z celého letadla se tehdy zachránila jen těžce zraněná letuška Vesna Vulovićová.

Navzdory faktům i svědectvím, protokolům z vyšetřování i bohaté fotodokumentaci, kterou zveřejnil Český úřad pro civilní letectví několik redaktorů ČT se propůjčilo k vytvoření vylhaného „koncipovaného“ pořadu, ve kterém tvrdili, že jugoslávské letadlo sestřelila Československá armáda. Atentát byl přitom dílem chorvatských ustašovských emigrantů, kteří se k němu již tehdy, v roce 1972, veřejně přihlásili.

Dnešní Tudjmanovské Chorvatsko v mnohém navázalo na ustašovský genocidní fašistický stát ale před vstupem do EU vedlo prostřednictvím PR agentur kampaň, která měla za cíl zmenšit či úplně popřít vinu ustašovského hnutí na válečných a genocidních zločinech proti Srbům, Židům a Cikánům a z chorvatské fašistické emigrace učinit „bojovníky a svobodu a demokracii“. To tohoto obrazu „vzorných Chorvatů“, vstupujících do EU se nehodila žádná fakta o řádění ustašovců během 2. světové války, ani o etnickém čištění v Krajině během občanské války v letech 1991 - 1995, ani o kriminální činnosti chorvatské emigrace.

K vylepšování chorvatského obrazu se propůjčil nejen Haagský tribunál, který propustil na svobodu generály Gotovinu a Markače, odpovědné za etnické „vyčistění“ srbských oblastí, ale před tím i pražský korespondent ARD Peter Hornung-Andersen, který v lednu 2009 vypustil do světa ničím nepodloženou fantasmagorickou „kachnu“, že katastrofu letu JAT367 z 26.ledna 1972 má na svědomí protiletadlová raketa či stíhačka Československé armády. A Česká televize, redakce zpravodajství, se bez jakéhokoli ověřování informací k tomuto lhaní ochotně přidala.

Chorvatští ustašovci byli fanatičtí katolíci, vraždili ve jménu své víry. Snad proto mají největší zastání ve Vatikánu, v německém Bavorsku a v dnešní České (katolické) televizi. Jistě i za tuto „bohulibou“ činnost byla u sv. Víta v Praze za „naši“ televizi sloužena kardinálem Dukou děkovná mše.

Další o havárii JAT367:

http://zpravy.idnes.cz/sestreleni-jugoslavskeho-letadla-cechy-by-se-neutajilo-mini-pametnik-od-radaru-gce-/domaci.aspx?c=A090114_142218_domaci_jw

http://zpravy.idnes.cz/letadlo-ktere-se-v-70-letech-zritilo-u-decina-pry-sestrelili-cesti-vojaci-1nv-/domaci.aspx?c=A090108_154048_domaci_jba

http://zpravy.idnes.cz/decinsko-si-pripomina-40-let-od-padu-letadla-ktery-prezila-letuska-phy-/domaci.aspx?c=A120125_180323_usti-zpravy_alh